Патронен филтър Donaldson модел DCE 100
Патронен филтър Donaldson модел DCE 100

Патронен филтър Donaldson тип DCE 100 са компактни филтри предназначени за вентилиране на малки по обем съдове. Чрез монтирането на няколко броя в различни части на производството се постига локална аспирация без необходимостта от монтиране на скъпоструващи тръбни разводки.


Опции и предимства:

  • Два размера с филтърна площ 2.5 и 3.6 m2
  • Дебит от 200 до 400 m3/h
  • Опция за материали, приложими в хранително вкусовата промишленост.
  • Антистатичен корпус и филтърна материя
  • Конструкция от неръждаема стомана
  • Протупване на патронния елемент чрез сгъстен въздух.
  • Лесна подмяна на елементите
  • ATEX опция

Брошури