Индустриални системи за филтрация и аспирация тип Dalamatic модел DLMC1/4/15 (4 броя филтри), подвързани към мелници за въглища в топлоелектроцентрала.

Виж повече за Ръкавен филтър Donaldson Dalamatic® Cased.

Виж повече за Ръкавен филтър Donaldson Dalamatic® Insertable.