Индустриални системи за филтрация и аспирация тип Dalamatic модел DLMC1/3/15 (ръкавен филтър) с 5.5 kW вентилатор отсмукващ прах и пушек от пещ – ATEX сертификат поради спецификата на влаганите материали.

Виж повече за Ръкавен филтър Donaldson Dalamatic® Cased.

Виж повече за Ръкавен филтър Donaldson Dalamatic® Insertable.