Индустриална вакуумна система тип Donaldson Syvac модел DCE HV506 (ръкавен филтър) за почистване на производствени помещения и отсмукване на прах от цимент, калциев карбонат и пясък.

Виж повече за ръкавен филтър Donaldson Syvac.