Фирма Еър Тех Системс ООД достави, монтира и пусна в експлоатация прахоаспирационна система за отсмукване и филтриране на заваръчни газове и прах от процес на шлайфане при един от най-амбициозните ни клиенти – фирма Фокс лазер ЕООД.

Доставеното оборудване е оразмерено за дебит 15 000 m3/h и включва следното:

  • Филтър Donaldson DFO3-18 оборудван с 18 броя високоефективни овални филтърни елементи Ultra Web FR негорима материя, енергоспестяващ контролер и контейнер за прах. Машината е сертифицирана като клас W3 по DIN EN ISO 15012-1:2005 с очистваща способност над 99%.
  • Вентилатор Donaldson ART632 окомплектован с 22.0 kW електродвигател, шумозаглушител, анти-вибрационни тампони и клапа за насочване на въздушния поток във или извън работното помещение.
  • Искроуловител с контейнер за прах
  • 8 броя гъвкави рамена с диаметър 160 мм и дължина 3000 мм. Всяко рамо е с външни поддържащи елементи и осветително тяло.
  • 7 броя отсмукващи тела съобразени с индивидуалните нужди на клиента
  • Тръбна разводка

Виж повече за патронен филтър Donaldson Downflo® Oval.

Бихме искали да изкажем бгагодарност лично на г-н Дако Лисичков за оказаното ни доверие. Благодарности и за целия екип на Фокс лазер за съдействието при монтажа на инсталацията.