Torex – лидер в производството на оборудване за третиране на фини и гранулирани смеси. Сред гамата на Torex се открояват следните продукти:

1. Съоръжения за товарене/разтоварване на кораби, камиони, гондоли и др.:

  • Bellojet ZA-ZB и ZC-ZD системи за товарене с вградени филтри; капацитет до 250 t/h и дължина до 3 метра.
  • ZG-ZJ и ZH-ZK системи за товарене с включване към самостоятелен филтър; капацитет до 440 t/h и дължина до 6 метра.
  • ZX и ZQ – система за товарене на кораби; капацитет до 1800 m3/h и дължина до 20 метра.
  • Minifill ZM – система за пълнене на съдове; капацитет до 250 m3/h и дължина до 0.5 метра.
  • EMO ZN – ръчно управляема система за пълнене; капацитет до 250 m3/h и дължина до 3.5 метра.
  • TR – позициониращо рамо за пълначни системи с опция за дистанционно управление

2. Дозиращи клапани/шибри – RV-RVR, RVC, RVC SE, RVN, VDC. Разнообразие от фланцови съединения, задвижване, лагери. Капацитет до 17.7 m3/h.
3. Везни и дозиращи системи – DCC, DCN, LAMBDA – изпускателна система чрез лентов транспортьор, дозиращ клапан, шнек и т.н. Капацитет до 100 m3/h.
4. Разпределителни клапани за пневмотранспорт – VM, VAD, VAR, RVS, RVS SE.
5. Защитно оборудване за силози – ILT и ILV индикатори за ниво и изключвател за вибрации, освобождаващ защитен клапан и т.н.

Каталози