Услуги

Безплатен одит на съществуващи системи

Изготвяне на проекти за ново оборудване – безплатно

Доставка на машини консумативи и резервни части

Доставка на консумативи и резервни части за прахоаспирации и филтри, налични на пазара

Монтаж и пуск на доставеното оборудване

Монтаж на тръбни разводки и компоненти

Методология при разработване на проект

АТС – Индустриална филтрация ЕООД използва утвърдени от Donaldson процедури при разработване на нови проекти или одит на работещи инсталации:
 • Посещение на място и оглед от квалифициран служител

  Стъпка 1 – Посещение на място и оглед на съществуващото оборудване

 • Измервателни уреди за индустриална филтрация

  Стъпка 2 – Извършване на необходимите и възможни замервания

 • Въпросник

  Стъпка 3 – Попълване на въпросник с необходимите за офериране данни

 • чертеж за индустриална филтрация

  Стъпка 4 – Изготвяне на чертеж

 • проба от индустриален прах

  Стъпка 5 – Взимане на проба от прах/материал

 • рафтове с проби на индустриален прах

  Стъпка 6 – Лабораторен анализ на взетата проба в Donaldson Англия

 • изчисления за дебит на отсмукване

  Стъпка 7 – Определяне на дебит за отсмукване

 • изчисления за оразмеряване на системата за индустриална филтрация

  Стъпка 8 – Оразмеряване на тръбна разводка, изчисляване пад на налягане в системата и подбор на вентилатор

 • Стъпка 9 – Подбор на необходимата филтърна площ, вид филтърна материя за третиране на сместа прах/въздух и филтър за съответното приложение

 • 3D модел на проекта за индустриална филтрация

  Стъпка 10 – Предоставяне на проекта на клиента придружено с презентация на подбраното оборудване

 • ATS-IF logo, Donaldson Logo

  Стъпка 11 – Съгласуване на проекта с офис Англия на Доналдсон

 • работеща филтърна инсталация

  Стъпка 12 – Посещение и оглед на работеща инсталация в друг завод