Индустриална филтрация/аспирация тип Dalamatic модел F2018SF55 (ръкавен филтър), подвързан към 13 броя гъвкави рамена в лаборатория от минната индустрия.

Виж повече за Ръкавен филтър Donaldson Dalamatic® Cased.

Виж повече за Ръкавен филтър Donaldson Dalamatic® Insertable.