Директива ATEX 94/9 ЕС покрива минималните изисквания за подобряване безопастността на служителите в работна среда от потенциален риск от взрив и обхваща оборудване и защитни системи, използвани в такава среда. Спазването на ATEX 94/9 EC се счита за задължително от 01.07.2006 г.

В зависимост от запалителните и взривни характеристики на типа прах и зоната (20, 21 или 22) на монтаж на филтъра то Donaldson предлага пълна гама от решения за Вашето производство чрез пълен набор или комбинация от следните опции:

  • Взривна клапа Membrex®
  • Подсилена конструкция на филтърното тяло
  • Антистатичен корпус със заземяване
  • Антистатична филтърна материя със заземяване
  • Неискряща перка на вентилатора и мотор по ATEX
  • Контролер по ATEX

Налични са и следните аксесоари за допълнителна защита на цялостната система:
Back Flap Valve – този клапан се монтира на тръбната разводка в близост до филтъра и не позволява разпространяването на евентуален пламък от филтъра обратно към производството
Blow off channel valve – клапан за гасене на пламък като алтернатива на колектор за вентилиране на взривна мембрана (при невъзможност за поставяне на колектор според нормативните изисквания).
Q-box – клапан за гасене на пламък като алтернатива на колектор за вентилиране на взривна мембрана (при невъзможност за поставяне на колектор според нормативните изисквания).

За изследване на процесите при взрив, придобиване на ATEX сертификат и предлагане на пълно и безопасно решение Donaldson взривяват целенасочено 500 филтъра. Моля запознайте се с прилежащото видео.