Ръкавни филтри Donaldson

Патентованата технология за производство на елементи Dura Life® е „сърцето” на всеки един ръкавен филтър на Donaldson. Материята е налична и за всички останали филтри на пазара.
Стандартно използвания метод за формиране на материята за ръкавни елементи включва иглонабиване, което оставя нежелани отвори, спомагащи за проникването и преминаването през тях на частици прах. Това увеличава пада на налягане, намалява  въздушния поток и води до по-честа необходимост от подмяна на елементите.

Donaldson формират филтърната материя посредством тънки струи вода под високо налягане и последващо осушаване. Така се постига равномерна и финна структура и като резултат имаме следното:

 • повърхностна филтрация за по-лесно протупване чрез обратна струя сгъстен въздух
 • постоянен въздушен поток през експлоатационния „живот” на елементите
 • ниски стойности на пад на налягане за оптимална енергийна ефективност
 • Правоъгълна форма на елементите за по-голяма гъвкавост при протупване
 • 2 до 3 пъти по-дълъг „живот” в сравнение с останалите ръкави на пазара
 • 30% по-ниски емисии в атмосферата дори за финни частици от 2.5 микрона

Всичко това намалява средствата за поддръжка на Вашата машина и времето за престой на производството по време на обслужване, увеличава енергийната ефективност и т.н.

Ако желаете да се възползвате от калкулатора за спестяване на Donaldson моля посетете следния линк – http://www2.donaldson.com/toritdce/en-gb/info-multimedia/pages/toolbox/default.aspx

Ръкавните елементи на Donaldson представляват разнообразие от филтърни материи за оптимална работа при различни процеси и видове прах в индустрията:

 • Oleophobic с опция Anti-Static – за абразивна среда
 • Polyester – стандартна материя
 • Homopolymer Acrylic (Dralon) – за прах с наличие на влага и пара
 • Nomex – за висока температура до 205 ° С
 • Tetratex с опция Anti-Static – финна прах, сертификат за използване при хранително вкусова промишленост
 • Ryton, Procon – висока температура до 250 ° С с наличие на влага и пара – при вентилиране на инсинератори, бойлери, пещи, сушилни инсталации и др.
 • Polyimide – висока температура до 300 ° С с наличие на влага и пара – при вентилиране на инсинератори, бойлери, пещи, сушилни инсталации и др.
 • Polypropylene – устойчивост на агресивни химикали

Брошура

Брошура

Видео представяне