Патронен филтър Donaldson тип DCE 100 са компактни филтри предназначени за вентилиране на малки по обем съдове. Чрез монтирането на няколко броя в различни части на производството се постига локална аспирация без необходимостта от монтиране на скъпоструващи тръбни разводки.


Опции и предимства:

  • Два размера с филтърна площ 2.5 и 3.6 m2
  • Дебит от 200 до 400 m3/h
  • Опция за материали, приложими в хранително вкусовата промишленост.
  • Антистатичен корпус и филтърна материя
  • Конструкция от неръждаема стомана
  • Протупване на патронния елемент чрез сгъстен въздух.
  • Лесна подмяна на елементите
  • ATEX опция

Брошури