Патронен филтър Donaldson Environmental Control Booth  или накратко наречен ECB работни станции са проектирани и предназначени за улавяне на прах и пушек при рязане, шлайфане, разтоварване и т.н. на различни по размер и форма материали. Снабдени с елементи тип Ultra Web за по-голяма ефективност на очистване и енергийна ефективност то ECB подобрява видимостта, ефективността и условията на труд на оператора.

Опции и предимства:

  • Отсъствие на тръбна разводка.
  • Шумозаглушителни панели
  • Осветление
  • Рециркулация на очистения въздух за енергийна ефективност
  • Контролер по delta P за енергийна ефективност, голям дисплей за лесни настройки и запис с визуализация на алармите.
  • Модулна кострукция за по-голяма гъвкавост и увеличаване на капацитета впоследствие.
  • Spark Trap опция искроуловител
  • HEPA опция вторичен филтър
  • ATEX опция

Брошури