Donaldson Syvac е централизирана вакуумна система за почистване на производствени помещения и пневмотранспорт. Възможност за почистване от един или няколко оператора едновременно в различни сфери на индустрията – химическа, хранително вкусова и фармацефтична промишленост, метало и каучукообработване, прах от цимент, гипс, пясък, текстилна и тютюнева индустрия и др.  Филтри тип Syvac са оборудвани с ръкавни филтри Dura Life – патентована технология за производство на материята и правоъгълна форма за:

 • Осъществяване на повърхностна филтрация
 • Оптимизиране процеса на протупване.
 • От 2 до 3 пъти по-дълъг „живот” на елементите
 • Нисък и равномерен пад на налягане през целия експлоатационен период за висока енергийна ефективност


Опции и предимства за Dalamatic Cased (DLMC):

 • Почистване на големи площи без местене на тежко оборудване.
 • Автоматично транспортиране на прахта до филтъра с възможност за събиране в контейнер или дозиране чрез шибър.
 • Разнообразие от аксесоари
 • Контролер по delta P за енергийна ефективност
 • Възможност за монтаж навън
 • ATEX опция
 • Опция за конструкция от неръждаема стомана

Брошури