Ръкавен филтър Donaldson тип Unimaster е икономичен и ефективен начин за третиране на прах за широк обхват  от приложения в индустрията като дробоструене, шлайфане, пакетиране, дозиране, миксиране и т.н. Единствения модел с вибромотор за протупване на елементите намира приложение при процеси с прекъсване на работния режим на всеки 3 до 4 часа максимум.

Опции и предимства:

  • Компактен дизайн.
  • Разнообразие от различни видове филтърна материя съобразно третираната прах.
  • Вентилатор с шумозаглушителен корпус вграден в машината
  • HEPA филтър опция
  • ATEX опция

Брошури